Onursal Başkanımız

Prof. Dr. Ali Rıza Berkem

 

Yönetim Kurulu (ASİL)

Bahattin Yalçın

Prof. Dr. Bahattin Yalçın / Başkan

Bahattin YALÇIN, 1967 yılında İstanbul’da doğdu, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu.
1991 yılında kısa süre İlsan-İltaş İlaç Sanayinde çalıştı. 1991 yılında Marmara Üniversitesi Kimya Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Marmara Üniversitesi’nden 1995 ve 1999 yıllarında aldı.2009 yılında Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezinde, 2010 yılında da Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Marmara Üniversitesi Kimya Bölümünde 2005-2010 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak, 2010-2015 yılları arasında Doçent olarak ve 2015 yılından bu yana Profesör ve Anorganik Kimya Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir.Türkiye Kimya Derneği’nde 2010-2012 dönemi Yönetim Kurulu üyeliği, 2012-2014 Dönemi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Türkiye Kimya Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığını 2016 yılı Ekim ayından bu yana yürütmektedir.
Evli ve iki çocuk babasıdır.


Erkan Baykut

M. Erkan BAYKUT / Başkan Yardımcısı

1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında FÜRSAN’ın kuruluşunda başlayan iş yaşamı, bu firmada, Üretim Mühendisi Üretim Şefi, Üretim , Kalite Kontrol , ARGE Laboratuvarı şefliğinden sonra, 1986 yılında Kalite Kontrol ve Proses Geliştirme müdürü – Fabrika Müdür Yardımcılığı, 1990 yılında Fabrika Müdürü – Genel Müdür yardımcılığı ve 1995 yılında da Genel Müdürlük yaptı. 1999 yılında emekli oldu.
2006 yılında, Yönetim Kurulu üyesi olarak başladığı Türkiye Kimya Derneğinde, 2008-2010 dönemlerinde Başkan Yardımcılığı, 2010-2012 ve 2012-2014 dönemleri olmak üzere 2 dönem Türkiye Kimya Derneği Başkanlığı yapmıştır.2005 yılından bu yana profesyonel olarak yapmakta olduğu Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Genel Sekreter Yardımcığı görevine devam etmektedir.

Mustafa Çulha

Prof. Dr. Mustafa ÇULHA / Genel Sekreter

Prof. Dr. Çulha 1966 yılında Adana’da doğmuştur. Lisans derecesini Çukurova Üniversitesinden 1990 yılında, yüksek lisansını Wake Forest Üniversitesinden (North Carolina) 1997 yılında ve doktorasını da Tennessee Üniversitesi-Knoxville’den 2002 yılında almıştır. Ardından Amerika”nin Oak Ridge Milli Laboratuvarları (ORNL) İleri Biyomedikal Araştırma Grubunda doktora sonrası araştırmacı olarak 2002-2003 yılları arasında görev yapmıştır. Sonra Schering-Plough Corporation’a (New Jersey) araştırmacı olarak katılmıştır. 2004 yılında Yeditepe Üniversitesi tarafından verilen daveti kabul ederek aktif eğitim ve araştırma hayatına başlamıştır. Şu andaki araştırma konuları arasında kimya, tıp, malzeme bilimi, fotonik, nanobilim ve nanoteknoloji yer almaktadır. Kendisi ve çalışma arkadaşları tarafından, analitik ve biyoanalitik kimya ile nanoteknoloji alanlarında, hakemli uluslar arası dergilerde 80’den fazla makale, pek çok kitap bölümü ve patent yayınlanmıştır. H2020, NIH, FP7, Alman, Polonya, İsviçre ve Çek Bilim Vakıfları ile TÜBİTAK’ın pek çok ulusal ve uluslar arası panelinde panelist olarak görev yapmıştır. Journal of Nanotechnology dergisinin Yüzeyde Zenginleştirilmiş (SERS) özel sayısı, Journal of Nanoparticle Research dergisinin NanoBio özel sayısı ve Analytical and Bioanalytical Chemistry dergisinin NanoSpectroscopy özel sayısı editörlüğünü yapmıştır. Ayrıca Applied Spectroscopy ve Turkish Journal of Chemistry dergilerinin editörler kurulu üyesi, Journal of the Turkish Chemical Society, Section B: Chemical Engineering dergisinin Biyoteknoloji alan editörüdür.

Prof. Dr. Filiz KABAPINAR / Sayman

1991 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği (İngilizce) programından mezun oldu. Yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde “Yeni Dioxepin Türevlerinin Sentezi III” adlı tezi ile bitirdi.
Ardından “YÖK-Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi” kapsamında İngiltere’deki Leeds Üniversitesi’ne yollandı. Anılan üniversitedeki doktora programını, 1995-1998 yılları arasında “Teaching for conceptual understanding: Developing and evaluating Turkish students’ understanding of the solubility concept through a specific intervention” adlı tezi yaparak tamamladı. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği anabilim dalına “yardımcı doçent” olarak atandı. 2010 yılından Kimya Eğitimi alanında “doçent”, 2016 yılında da “profesör” oldu.Kimya ve fen eğitimi alanlarında kitap bölümleri, makaleleri ve projeleri bulunmaktadır.Özel ilgi alanları; kimya ve fen eğitiminde öğrenme teorileri ve öğretim stratejileri, kavram yanılgıları, bilimsel projeler, çevre eğitimi ve beceri eğitimidir.

Selcuk Denizligil

Doç. Dr. M. Selçuk DENİZLİGİL / Veznedar

1963 yılında Gölcük’te doğan M. Selçuk Denizligil, Ege Üniversitesi, Kimya Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 1988 yılında Yüksek Lisans, -1991 yılında da Doktorasını tamamladı. Aynı üniversitede, 1997 yılında Doçentlik unvanı aldı. 1992-1994 yılları arasında Hahn Meitner Institute Project for Exxon Europe Corp’ta Araştırmacı, 1996-1997 yılları arasında, Almanya’nın Mainz kentindeki, Johannes Gutenberg University’te, Alexander von Humboldt Vakfı Bursu ile eğitim aldı. 1997’de Henkel, 2001’de Cognis Almanya, 2003-2010 yılları arasında Cognis Türkiye’de yöneticilik yaptı. 2011 yılından bu yana, BASF Türk Kimya San. Ltd. Şti.nde idarecilik yapmaktadır.


Doç. Dr. Önder METİN / Üye

Eğitim:  2002 yılında Çukurova Üniversitesi, Kimya Bölümü’nden lisans derecesini ikincilikle aldı. 2004-2011 yılları arasında ÖYP kapsamında ODTÜ’de araştırma görevlisi olarak görev yaptı. ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı Anorganik kimya Bilim Dalında 2006 yılında yüksek lisansını ve 2010’da doktora derecelerini aldı. Doktora çalışmaları sırasında, 2009 yılında TÜBİTAK bursiyeri olarak Brown Üniversitesi, Kimya Bölümü (Rhode Island/ABD)’de 6 ay ve 2010 yılında Darmstadt Teknik Üniversitesi/Almanya’da 3 ay süreyle deneysel çalışmalar yaptı. 2011 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümünde yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2012-2013 yılları arasında Brown Üniversitesi, Kimya Bölümü’nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. 2018 yılından itibaren Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ödüller:  Dr. Önder Metin; 2011 yılında doktora tez çalışmaları nedeniyle ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği tarafından verilen “9. Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı” ödülünü, 2013 yılında ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından verilen  “Araştırma Teşvik Ödülü”nü, 2014 yılında Türkiye Bilimler Akademisi “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı” (GEBİP) ödülünü, 2015 yılında FABED “Eser Tümen Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülünü, 2017 yılında Bilim Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (BAGEP)” ödülünü, Bilim Kahramanları Derneği “Yılın Genç Bilim İnsanı” ödülünü ve son olarakta TÜBİTAK Teşvik Ödülünü almıştır. Almış olduğu bu nitelikli ulusal ödüllere ilaveten Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünün her yıl düzenlediği Bilimsel Teşvik Ödülleri kapsamında 2012-2018 yılları arasında çeşitli dallarda ödüle layık görülmüştür. 2020 yılında Koç Üniversitesi Fen Fakültesi En Başarılı Öğretim Üyesi ödülüne layık görülmüştür.

Akademik Faaliyetler: Doç. Dr. Önder Metin’in Uluslararası Atıf Endeksleri kapsamındaki dergilerde basılmış 100 adet makalesi olup; bu makalelere 6200’ün üzerinde atıf yapılmıştır ve h-indeksi 39’dur. Doç.Dr. Önder Metin 2013 yılından bu yana TÜBİTAK tarafından yayınlanan “Turkish Journal of Chemistry” dergisinde konu Editörü olarak görev yapmaktadır. Doç.Dr. Önder Metin 2018 yılından itibaren IUPAC’ın Anorganik Kimya alanında Türkiye temsilcisi ve 2019 yılından bu yana Asya Kimya Dernekleri Federasyonu (FACS) yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.


Prof. Dr. Sezgin BAKIRDERE / Üye

Dr. Sezgin BAKIRDERE 01.06.1980 tarihinde Elazığ’da doğmuş, Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden 2001 yılında mezun olduktan sonra Analitik Kimya Anabilim Dalında Yüksek Lisansını 2003 yılında tamamlamıştır. 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Doktora Eğitimini başarı ile tamamlayan Dr. Bakırdere doktora eğitiminin bir kısmını Kanada Ulusal Araştırma Merkezi’nde sürdürmüştür. 2012 yılında Doçent, 2017 yılında profesör unvanını alan Dr. Bakırdere çeşitli kurum/kuruşlarca desteklenmiş 21 bilimsel araştırma projesinde yürütücü ve araştırıcı olarak görev almıştır. Uluslararası saygın dergilerde yayınlanmış 239 makaleye, uluslararası saygın yayınevlerince basılan 2 kitaba, ulusal/uluslararası sempozyumlarda sunulmuş 173 bildiriye sahiptir. Yaptığı çalışmalara ulusal/uluslararası platformlardan 15 farklı ödül kazanan Dr. Bakırdere 2015 yılında seçildiği Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asosiye üyeliğinin yanında dünya genelinde 200 üyesi bulunan Küresel Genç Akademi üyeliğine 2018 yılında seçilmiştir. Akademik hayatına Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nde devam eden Dr. Bakırdere evli ve iki çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu (YEDEKLER)

Dr. Barbaros AKKURT – İstanbul Teknik Üniversitesi

Hazal Özlem ERSAN ERUŞ – İstanbul B.B.- KUDEB

Prof. Dr. Sinem GÖKTÜRK – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Z. MENCELOĞLU – Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Orhan GÖRGÜLÜ – Marmara Üniversitesi