A – SÜRELİ YAYINLAR :

– Kimya ve Sanayi Dergisi, 3 ayda bir yayınlanan E-Dergi.
ISSN No: 2149-0945
Link: http://www.turchemsoc.org/tr/kimya_ve_sanayi_dergi.asp

– Yeni Milenyumda İnovasyon, 3 ayda bir yayınlananan E-Dergi.
ISSN No: 2458-844X
Link: http://www.yenimilenyumdainovasyontkd.com

– Journal of The Turkish Chemical Society, Section A:Chemistry, Yılda 2 kez yayınlanan E-Dergi
ISSN No: 2149-0120
Link: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jotcsa/index

B – SÜRESİZ YAYINLAR :

1 ) KİTAPLAR

Y. No :Eserin Adı : Yazarı : Basım Yılı:

1.
 Tıbbi Komprimelerin Fabrikasyonu – T.Yalçındağ/Doç.Dr. O.Yalçındağ – 1962
2. Kromatografi – Prof.Dr.Fikret Baykut – 1963
3. Krom Kimyası ve Teknolojisi – Şahan Gabriel K. Basmacıyan – 1964
4. Kompleksometrenin Esasları ve Kompleksometrik Titrasyonlar – Doç.Dr. Hüseyin Gülensoy – 1968
5. Plastik Köpükler – Hâlûk Gürel – 1974
6. Uluslararası Birimler Sistemi (SI) – Prof. Dr. Ali Rıza Berkem – 1981
7. Lavoisier, Lavoisier’e Kadar Kimya Tarihine Bir Bakış – Prof. Dr. Ali Rıza Berkem – 1983
8. Kimyacılarımız ( 1924 – 1950 ) – Prof. Dr. Ali Rıza Berkem – 1987
9. Türkiye’nin 2000’li Yılların Eşiğinde Bilim ve Teknoloji Bak.Durumu ve Geleceği – Prof. Dr. Ali Rıza Berkem – 1990
10. Üniversitelerde Kimya Öğretimi – Prof. Dr. Ali Rıza Berkem – 1990
11.
 Çernobil Nükl. Santrl.Kazası ve Alınacak Dersler – Prof. Dr. Ali Rıza Berkem – 1993
12. Kimya Tarihine Toplu Bir Bakış – Prof. Dr. Ali Rıza Berkem – 1996
13.
 Kimya ve Kimya Müh. İngilizce-Türkçe Terimler Sözlüğü – Prof.A.R.Berkem-Prof. S.Gültekin – 1998
14. Kimya ve Kimya Müh. İngilizce-Türkçe / Türkçe-İngilizce Terimler Sözlüğü – ” ” ” – ” ” ” – 1999
15. Atatürk, Atatürkçülük ve Laik Türkiye – Prof. Dr. Ali Rıza Berkem – 2001
16. Kompleksometrenin Esasları ve Kompleksometrik Titrasyonlar – Doç. Dr. Hüseyin Gülensoy – (İkinci Baskı) 2003
17. Kimya ve Kimya Müh. İngilizce-Türkçe / Türkçe-İngilizce Terimler Sözlüğü (Üçüncü Baskı) – ” ” ” – ” ” ” – 2005
18. Kimya Tarihine Toplu Bir Bakış – Prof. Dr. Ali Rıza Berkem (İkinci Baskı) – 2008
19. Kimya ve Argumantasyon: Kimyanın Hikaye ve Tartışma Yöntemleri ile Öğretilmesi – Aybüke Pabuçcu, Sibel Erduran (Birinci Baskı) – 2012
20. “Radyoaktivite Meselesi” ve Atatürk / Bir Anı ve Gizli Kalmış Bir Gerçek – A. Seza Baştuğ (Birinci Baskı) – 2012
21. Türkiye’de Kimya Öğretiminin Tarihçesi (1834-1982), (Birinci Baskı), Prof. Dr. Emre DÖLEN – 2013
22. Türkiye’de Kimya Eğitimi (Birinci Baskı), Editör: Prof. Dr. Mustafa Sözbilir – 2013
23. Türkiye’de Fiziksel Kimya 1-Başladığı Kurum (1926-1981), (Birinci Baskı), Prof. Dr. Seza Baştuğ – 2013
24. Türkiye’de Yayınlanan İlk Laboratuvar Kitabı ALÂT-I KİMYEVİYE RİSALESİ (1850) , (Birinci Baskı), Prof. Dr. Emre DÖLEN – 2015
25. Veteriner Kimyager Ord. Prof. Dr. FAZLI FAİK YEĞÜL (1882-1965) , (Birinci Baskı), Prof. Dr. Emre DÖLEN – 2016
26. Umumi Kimya Müderrisi Mustafa Hakkı Nalçacı , (Birinci Baskı), Prof. Dr. Emre DÖLEN – 2016
27.  Eczacı Kimyager Organik ve Analitik Kimya Müderrisi Ömer Şevket Öncel (1880-1950), Birinci Baskı, Prof. Dr. Emre Dölen,  2016
28.  ACD/ChemSketch Kitabı, Birinci Baskı, Dr. Barbaros Akkurt, 2017
29. MAREM (Marmara Denizinin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmesi) PROJESİ Marmara Denizi 2016 Senesi Çalışma Verileri,  Birinci Baskı, Editör: Hidrobiyolog M. Levent Artüz, 2017
30. Kimyager Dr. ALİ RIZA BEY (1867-1904), Birinci Baskı, Prof. Dr. Emre DÖLEN, 2017
31. Eczacı Kimyager Anorganik ve Analitik Kimya Müderrisi LİGOR BEY (1877-1956), Birinci Baskı, Prof. Dr. Emre Dölen, 2017

2 ) KİTAPÇIKLAR

“Türkiye’de Atom Bombası Yapılabilir Mi?” Prof. Dr. Ali Rıza Berkem – 1982
“Bilim ve Kalkınma” –Prof. Dr. Ali Rıza Berkem – 1983
“Dimitri İvanovitch Mendeleyev”– Prof. Dr. Ali Rıza Berkem – 1984
“IUPAC”– Prof. Dr. Ali Rıza Berkem- 1985
“FECS”– Prof. Dr. Ali Rıza Berkem – —–
“Türkiye’de Sanayi Alanındaki Gelişmeler” ( Kitapçığı ) Prof. Dr. Ali Rıza Berkem – 1988
“Türkiye Aidatını Ödeyemediği İçin Uluslararası Kimya Birliğinden Çıkarılıyor”– Prof. Dr. Ali Rıza Berkem – 1991
“Türkiye Kimya Derneğini Tanıyalım”– Prof. Dr. Ali Rıza Berkem