XX.EUROANALYSIS 2019 KONGRESİ 01-05 EYLÜL TARİHLERİNDE İSTANBUL’DA YAPILDI

Euroanalysis XX Konferansı 1-5 Eylül 2019 Tarihleri Arasında İstanbul’da Düzenlendi

Avrupa Kimya Topluluğu Analitik Kimya Anabilim Dalı (EuChemS Division of Analytical Chemistry) ve Türkiye Kimya Derneği’nin organizatörlüğünü yaptığı, TİKA ve TÜBİTAK 2223-C programı ile desteklenen ve Ankara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı Euroanalysis XX konferansı 1-5 Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi’nin Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Konferansın düzenleme kurulu başkanlığını Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel A. ÖZKAN ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet MAHRAMANLIOĞLU yaptı.

Konferansa 331 uluslararası ve 243 ulusal katılımcı ile 40 yerli-yabancı firma katılımı ile toplam katılımcı sayısı 614’e ulaştı. Toplamda 55 adet alanında çok etkili davetli konuşmacının yer aldığı kongrede ayrıca, analitik enstrümantasyon, kültürel miras ve sanat için analitik yöntemler, biyomedikal analiz, biyomoleküler analiz, biyosensörler, kimyasal analiz, kemometri, klinik kimya, analitik kimyada eğitim, çevresel analiz ve izleme, yiyecek analizi, adli bilim, yeşil analitik kimya, laboratuvar otomasyonu, malzeme bilimi, metabolomikler, nanoanaliz, pestisit kalıntı analizi, farmasötik analiz, proteomikler ve yüzey bilimi konularında 56 ülkeden 163 adet sözlü ve 317 adet poster bildiri konferans süresince katılımcılarla buluştu.

Euroanalysis kongre zinciri içerisinde verilen çok önemli yere sahip olan Robert Kellner, DAC- EuChemS, EuChemS Lecture ve Heinrich Emanuel Merck, ödülleri de 20.si düzenlenen bu kongre’de sahiplerine verildi.

164 katılımcıya alanlarındaki uzman bilim insanları tarafından 10 farklı güncel konuda kısa kurslarla eğitim verildi.

Ayrıca, Euroanalysis XX bünyesinde 86 genç bilim insanının sözlü sunumları 5 paralel oturumda yapıldı ve her bir oturumun 1. 2. ve 3. sü ile poster bildirisi ile katılan 87 aday arasından da bilimsel jüri tarafından seçilen toplamda 29 bilim insanına çeşitli ödüller verildi.  

Konferansta sunulan ve yapılacak değerlendirmeler sonucunda kabul edilen çalışmalar analitik ve biyoanalitik kimya alanındaki araştırma makalelerini yayınlayan hakemli bir bilimsel dergi olan Analytical and Bioanalytical Chemistry dergisinde özel bir sayıda yayınlanacak.

Oldukça başarılı geçen bu kongre son zamanlarda ülkemizde gerçekleştirilen en geniş katılımlı ve analitik kimya alanında en donanımlı bilim insanlarının katıldığı, 56 farklı ülkeden 331 yabancı bilim insanının İstanbul’a geldiği bir kongre olma özelliğini sağlamıştır. Tüm katılımcılara sosyal etkinlikler kapsamında da Türkiye’nin kültürel zenginlikleri tanıtılmaya çalışıldı.

Prof. Dr. Sibel A. Özkan

Düzenleme Kurulu (Eş) Başkanı