WEBINAR: Biyolojik Sistemlerde Elektron Transferinin Gizemi ve Teorik/Computational Kimyanın Gücü

28 Ekim 2023 – Cumartesi
Saat:13:00

Murat Kılıç, PHD

EPFL – École Polytechnique
Fédérale de Lausanne, İSVİÇRE

Uzmanlık alanı teorik/hesaplamalı kimya olan Murat Kılıç, Uludağ Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’nde “Siyano grubu içeren sıvı kristal moleküllerinin elektronik yapıları ve mezomorfik özelliklerinin moleküler mekanik ve kuantum mekaniksel yöntemlerle incelenmesi” başlıklı teziyle fizikokimya dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Yıldız Teknik Üniversitesi Fizikokimya Anabilim Dalı’nda dört yıl Araştırma görevlisi olarak görev yapan Kılıç, YTÜ’den ayrılarak kısa adı NWO olan Hollanda Araştırma Kurumu’nun tam bursuyla Amsterdam Üniversitesi – Van ‘t Hoff Institute for Molecular Sciences’daki Computational Chemistry Grubu’nda doktoraya başlamış ve “Molecular Simulations in Electrochemistry: Electron and proton transfer reactions mediated by flavins in different molecular environments” başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır.

Almanya’da Ulm Üniversitesi ve Fransa – Paris’te doktora sonrası çalışmalarını sürdüren Kılıç, İsviçre’deki Adolphe Merkle Enstitüsü’nde “Bioinspired Hyaluronic Acid-coated Gold Nanoparticles to Target Lung Cancer Cells” başlıklı projede çalışmıştır. 2016 yılından itibaren İsviçre’deki EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) Institute of Chemical Sciences and Engineering’de Molecular Simulation, Classical Molecular Dynamics, hybrid QM/MM, ab initio (DFT) MD, electronic structure calculation, surface modelling, protein simulation, transmembrane protein, GPCRs ve Machine Learning’in teorik/hesaplamalı kimyadaki uygulamaları üzerine araştırmalarını sürdürmektedir.

Swiss Chemical Society üyesi olan Murat Kılıç’ın üzerinde çalıştığı projeler arasında Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) destekli “Detecting DNA damage in nucleosome core particles: Packed versus free DNA” ve Swiss National Science Foundation destekli “Molecular Dynamics Simulations of Chemical and Biological Systems: From Molecular Mechanisms to Medicinal Chemistry” bulunmaktadır.