VII. ULUSAL KİMYA EĞİTİMİ KONGRESİ DERNEĞİMİZ, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İŞBİRLİĞİ İLE ON-LİNE OLARAK DÜZENLENDİ

İlki Derneğimiz tarafından düzenlenen Ulusal Kimya Eğitimi Kongrelerinin Yedincisi, Derneğimiz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Nevşehir Üniversşitesi Eğitim Fakültesi işbi,rliğiyle, 24-26 Eylül 2021 tarihlerinde on-line olarak düzenlenmiştir. Katılımın ücretsiz olduğu kongreyle ilgili detaylı bilgiye, Düzenleme Kurulu Başkanı Sayın Doç. Dr. Davut Sarıtaş‘ın kaleme aldığı rapordan ulaşabilirsiniz:

7.Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (UKEK2021) Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Türkiye Kimya Derneği iş birliğinde 24-26 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Bugüne kadar gerçekleştirilen Kimya Eğitimi Kongreleri arasında ilk çevrimiçi kongre olma özelliğine sahip UKEK2021’de Kimya eğitiminin yaygın sorunlarının yanı sıra salgın süreci ile gündemde olan “Eğitimin Dijitalleşmesi ve Uzaktan Eğitim” bağlamında kimya eğitiminin güncel sorunlarını tartışmak, kimya eğitimdeki gelişmeleri paylaşmak ve bilim insanları arasında iş birliği ve sosyal etkileşim oluşturmak amaçlandı. Kongrenin açılışı 24. Eylül 2021 tarihinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve Derneğimiz Başkanı Prof. Dr. Bahattin Yalçın’ın konuşmaları ile yapıldı.

Katılımın ücretsiz olduğu kongrede oturumlar çevrimiçi eşzamanlı webinar platformu yansıra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVEMM) kurumsal Youtube kanalından canlı olarak da yayınlandı. Düzenleme kurulu adına Doç. Dr. Davut Sarıtaş tarafından koordine edilen UKEK2021’ye başta ülkemizin farklı üniversitelerinden akademisyenler olmak üzere yüksek lisans ve doktora öğrencileri, resmi ve özel okul öğretmenlerinden oluşan 102 araştırmacı 40 bildiri ile katıldı. Kongrede çağrılı ve tematik konuşmalara, panel ve çalıştaylara yer verildi. Bu kapsamda Çağrılı Konuşmacı olarak; Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alipaşa Ayas, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi ve JOTCS-C (Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi) Editörü Prof. Dr. Canan Nakiboğlu, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Samih Bayrakçeken katıldı. Tematik Konuşmacı olarak ise Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Adadan, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Kabapınar ve Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Gülşen Şendur katıldı. Ayrıca Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nusret Kavak’ın moderatörlüğünde düzenlenen panele Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva Demirelli, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Aydın Günbatar, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevil Akaygün, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faik Özgür Karataş katıldı. UKEK2021’de akademisyen ve öğretmenler tarafından 4 çalıştay da ayrıca gerçekleştirildi. Kongrenin değerlendirilmesinin yapıldığı kapanış oturumunda bir sonraki kongrenin 2023 Yılında Marmara Üniversitesi’nde düzenlenmesi kararı alındı.

Kongre sürecinde eşzamanlı olarak yaklaşık 500 izlenme sayısına ulaşan oturumlar ve konuşmalara ait videolara https://www.youtube.com/channel/UCqfqEEYrz7yfWE1oxoII6MA  adresinde ulaşılabilir.

Kongre web sayfası: https://ukek2021.nevsehir.edu.tr/

Doç. Dr.Davut Sarıtaş

VII Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi

Düzenleme Kurulu Başkanı