TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ’NDEN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Mayıs 2018 Çarşamba saat: 18.00’de; Halaskârgazi Cad. Uzay Apartmanı, No:15, Daire:8 Harbiye, İstanbul adresindeki Dernek Merkezimizde yapılacaktır.

Bu toplantıda ekseriyet temin edilemediği takdirde, ikinci toplantı 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü, saat : 11.00’da aynı adreste, aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

G         Ü         N         D         E         M        :

  1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  2. Genel Kurul Başkanlık Divanının Seçimi,
  3. 25.10.2016– 08.05.2018 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet, 01.01.2017-31.12.2017 dönemi Denetleme Kurulu ve 2017-2018 Dönemi Haysiyet Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun aklanması,
  4. 2019 Dönemi Bütçe önerisi ve Bütçe Harcama Yönetmeliğinin görüşülerek kabul edilmesi,
  5. Tüzüğümüzün 1., 5., 7., 8., 13., 18., 19., 28. ve 31., maddelerinde değişiklik önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması
  6. 2018-2021 Dönemi Yönetim, Denetim ve Haysiyet Kurulları üyelerinin seçimi,
  7. Öneri ve Dilekler,
  8. Kapanış.