A – ŞUBELER :

1 ) Türkiye Kimya Derneği Ankara Şubesi :

Prof. Dr. Namık Kemal Aras, Prof. Dr. Şefik Süzer ve Prof. Dr. Necdet Tarkan’ın kuruculuğunda kurulmuş ve 22 Şubat 1992’de ilk Genel Kurul toplantısını yapıp, Yönetim Kurulunu seçmiş ve faaliyet başlamıştır. Şube 1992 yılından beri başarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Halen Başkanlığını Prof. Dr. Elif LOĞOĞLU yapmaktadır.  Adres: Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Biyokimya Anabilim Dalı  Ankara,   E-Posta: logoglu@gazi.edu.tr

B – BÖLGE TEMSİLCİLİKLER :

Doğu Akdeniz Bölgesi Temsilciliği :
Prof. Dr. Nevzat Külcü (Mersin Üniversitesi, Kimya Bölümü) – nkulcu@mersin.edu.tr

C – ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLİKLER :

Derneğimizin yurt genelinde hemen hemen her üniversitede bir temsilcisi vardır. Bunlar sırasıyla şöyledir (Temsilcisi olmayan üniversitelerimizden temsilci olmak isteyenlerin derneğimize başvurmaları rica olunur.) :

 1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi: Doç. Dr. Muhammet Yıldırım
 2. Akdeniz Üniversitesi : Prof Dr. Ertuğrul Arpaç
 3. Anadolu Üniversitesi : Prof. Dr. Lale Zor
 4. Ankara Üniversitesi : Prof. Dr. Sibel Özkan
 5. Atatürk Üniversitesi : Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
 6. Balıkesir Üniversitesi : Prof. Dr. Canan Nakiboğlu
 7. Batman Üniversitesi : Dr. Öğr. Üyesi Besir Dağ
 8. Boğaziçi Üniversitesi : –
 9. Bilkent Üniversitesi : Prof. Dr. Şefik Süzer
 10. Bülent Ecevit Ünviersitesi: Prof. Dr. Baki Hazer
 11. Celal Bayar Üniversitesi : Prof. Dr. Kenan Dost
 12. Cumhuriyet Üniversitesi :
 13. Çanakkale 18 Mart Ün. : Prof. Dr. Yusuf Dilgin
 14. Çukurova Üniversitesi : –
 15. Dicle Üniversitesi : –
 16. Dokuz Eylül Üniversitesi : Prof. Dr. Kadir Yurdakoç
 17. Dumlupınar Üniversitesi : Prof. Dr. Alper Tolga Çolak
 18. Ege Üniversitesi : –
 19. Erciyes Üniversitesi : Prof. Dr. Tevfik Rıza Kök
 20. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: Dr. Oğr. Üyesi Sümeyra Tuna Yıldırım
 21. Fırat Üniversitesi : –
 22. Gazi Üniversitesi : Prof. Dr. Alev Doğan
 23. Gaziosmanpaşa Üniversitesi : Prof. Dr. Osman Çakmak
 24. Gaziantep Üniversitesi : –
 25. Gebze Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Vefa Ahsen
 26. Hacettepe Üniversitesi : –
 27. Harran Üniversitesi : –
 28. İnönü Üniversitesi : Prof. Dr. Hasan Küçükbay
 29. İstanbul Teknik Üniversitesi : Uzm. Dr. Barbaros Akkurt
 30. İstanbul Üniversitesi : Prof. Dr. Mehmet Mahramanlıoğlu
 31. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi: Seda Nur Topkaya
 32. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü: Prof. Dr. Şerife H. Yalçın
 33. Karabük Üniversitesi : –
 34. Kars Kafkas Üniversitesi : Prof. Dr. Haydar Yüksek
 35. Karadeniz Teknik Üniv. : Prof. Dr. H. Basri Şentürk
 36. Kastamonu Üniversitesi: Dr. Öğr. Üyesi Temelkan Bakır
 37. Kocatepe Üniversitesi : –
 38. Kocaeli Üniversitesi : Prof. Dr. Sibel Zor
 39. Koç Üniversitesi : Prof. Dr. İskender Yılgör
 40. Konya Selçuk Üniversitesi : Doç. Dr. Semahat Küçükkolbaşı
 41. K.Maraş Sütçü İmam Ünivresitesi. : –
 42. Kastamonu Üniversitesi: Doç. Dr. Temelkan Bakır
 43. Marmara Üniversitesi : Prof. Dr. Bahattin Yalçın
 44. Mersin Üniversitesi : Prof. Dr. Nevzat Külcü
 45. Mustafa Kemal Üniversitesi : Prof. Dr. Şana Kutun
 46. Ondokuz Mayıs Üniversitesi : –
 47. Orta Doğu Teknik Üniv. : Prof. Dr. Osman Yavuz Ataman
 48. Osmangazi Üniversitesi : Prof. Dr. Osman Sermet Kabasakal
 49. Pamukkale Üniversitesi : Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Cengiz Şahin
 50. Sakarya Üniversitesi : Prof. Dr. Murat Teker
 51. Siirt Üniversitesi : –
 52. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi : Doç. Dr. İbrahim İ. Öztürk
 53. Trakya Üniversitesi : –
 54. Uludağ Üniversitesi : –
 55. Van Yüzüncüyıl Üniversitesi : –
 56. Yalova Üniversitesi: Prof. Dr. Jülide Hızal Yücesoy
 57. Yıldız T. Üniversitesi : Prof. Dr. Nüket Öcal
 58. Yeditepe Üniversitesi : Prof. Dr. Mustafa Çulha