KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ İLE MEME KANSERİNDE BİYOBELİ,RTEÇ KEŞFİ

Tarih: 02 Aralık 2017 Cumartesi, Saat: 13.00
Yer: Türkiye Kimya Derneği Merkezi
Konu: Kütle Spektroskopisi ile Meme Kanserinde Biyobelirteç Keşfi (Sertifikalı Toplantı)
Konuşmacı: Dr. Mete Bora TÜZÜNER (Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarları Ar-Ge Merkezi)