İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA KİMYA BÖLÜMÜNDEN PERİYODİK TABLO YILI KAPANIŞ ETKİNLİĞİ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Kimya Bölüm Başkanlığı’nın destekleriyle Bölüm Yenilenebilir Enerji Topluluğu ve Kimya Topluluğu Öğrencilerinin, 17 Aralık 2019 tarihinde, Avcılar Kampüsü Prof. Dr. Ali Rıza Berkem Konferans Salonunda, “Periyodik Tablonun 150.Yılı” nedeniyle düzenlediği etkinlikte derneğimizde yeralmıştır. Prof. Dr. Mehmet Mahramanlıoğlu, Prof. Dr. Seza Baştuğ ve Prof. Dr. Reşat Apak’ın birer sunum yaptığı toplantıda Dernek Başkanımız Prof. Dr. Bahattin Yalçın da açılış konuşması yapmış, toplantı sonunda konuşmacılara ve Kimya Bölüm Başkanı sayın Kevser Sözgen Başkan’a birer teşekkür plaketi ve sertifikası takdim edilmiştir.