BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYINLARDA ETİK KONULU KONFERANS

Derneğimiz, Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Üniv. Kimya Böl. Öğr. Üyesi sayın Doç. Dr. Önder Metin’in sunduğu “Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik” konulu konferansı, 15 Aralık 2021 tarihinde Koç Üniv. Kimya Bölümü öğrencilerine yüz yüze ve eşzamanlı online olarak düzenlemiştir.