BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE POLİMER KİMYASI” KONULU SERTİFİKALI TOPLANTI

Tarih: 20 Ekim 2018 Cumartesi Saat:13:00

Konu: Bilimsel Araştırma ve Polimer Kimyası (Sertifikalı Toplantı)

Konuşmacı: Prof. Dr. İskender Yılgör (Koç Üniversitesi Kimya Bölümü)

Yer: Türkiye Kimya Derneği Genel Merkezi Harbiye, İstanbul