8. ULUSAL KİMYA KİMYA KONGRESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE YERLEŞKESİNDE GERÇEKLEŞTİ

8. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (UKEK 2023), 06-08 Eylül 2023 tarihlerinde, Türkiye Kimya Derneği ile Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi iş birliğinde, Kimya Eğitimi Anabilim Dalı tarafından ve Prof. Dr. Filiz Kabapınar başkanlığında,  gerçekleştirildi. Kongre Başkanı Prof. Dr. Filiz Kabapınar’ın Kongre hakkındaki raporu aşağıdadır.

8. ULUSAL KİMYA EĞİTİMİ KONGRESİ (UKEK 2023),

8. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi (UKEK 2023), Türkiye Kimya Derneği ile Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi iş birliğinde Kimya Eğitimi Anabilim Dalı tarafından ve Prof. Dr. Filiz Kabapınar başkanlığında gerçekleştirildi. Kimya eğitimi alanında çalışan bilim insanlarının yenilikçi çalışmalarını bilimsel bir platformda paylaşmalarını sağlamayı ve bilim insanları arasında iş birliği, koordinasyon ve sosyal etkileşim oluşturmayı hedefleyen kongre 6-8 Eylül 2023 tarihleri arasında çeşitli üniversitelerden katılımcıları bir araya getirdi.

Kongre başkanının açılış konuşmasının ardından Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinin fikir babası olan Cihangir Tuğsavul konuşmasında fikrin nasıl somutlaştırıldığı serüvenini anlattarak kongrenin daha da ileriye götürülebilmesi için neler yapılabileceğinden söz etti. Kongre açılışında Türkiye Kimya Derneği Başkanı Prof. Dr. Bahattin Yalçın 104 yıllık bir çınar olan derneğin ülkemizi kimya bilimi ve kimya sanayisinin uluslararası düzeyde temsili için önemli çalışmalar yapıldığını dile getirdi. Başkan bu çalışmaların Cumhuriyetin 100. Yılında Asya Kimya Birliği Dönem Başkanlığının bu yıldan başlayarak 2025 yılının sonuna kadar Türkiye başkanlığında yürütüleceği müjdesini de verdi. Ayrıca Prof. Dr. Bahattin Yalçın Kimya Biliminin Türkiye’de anaokulu çağından itibaren tüm topluma farkındalık oluşturacak şekilde çalışmalar yapıldığını hatta bunun göstergesi olacak bir Kimya Müzesi Projesi yapacaklarını da vurguladı.

8. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde kimya öğretim süreçleri, öğretim programları, beceri eğitimi, dijital kaynaklar ve farklı alanlara özgü okuryazarlık temalarında 39 sözlü bildiri sunuldu. Farklı üniversitelerden akademisyenler ve eğitimcilerin katılımıyla gerçekleşen kongrede 83 kimya eğitimcisi katkıda bulundu. 

Kongreye çağrılı konuşmacı olarak davet edilen Prof. Dr. Ayhan Yılmaz konuşmasında laboratuvarda güvenli çalışma ve öğrenme ortamlarının önemini vurgulayan çarpıcı örneklerini sundu. Prof. Dr. Canan Nakiboğlu kongrenin bir diğer çağrılı konuşmacısıydı ve güncellenen kimya öğretmenliği lisans programının değerlendirilmene yönelik farklı üniversitelerden kimya öğretmenliği mezunları ile gerçekleştirdiği araştırmasının sonuçlarını sundu. Bir diğer çağrılı konuşmacı Doç. Dr. Davut Sarıtaş ise konuşmasında kimya öğretiminde bilginin idealleştirilmesi kavramının anlamı, önemi ve sınırlarına ilişkin kimyanın felsefesi temelinde önemli bilgiler paylaştı.

Ayrıca kimya öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla kongrede beş farklı temada çalıştaylar gerçekleştirildi. Bu anlamda hem kimya eğitimcileri hem de kimya öğretmenleri aynı platformda buluşmuş oldular.

Prof. Dr. Filiz Kabapınar