2023 Olağan Genel Kurul

TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ’NDEN

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2023 Perşembe saat: 18.00’de Halaskârgazi Cad. Uzay Apartmanı, No:15, Daire:8 Harbiye, İstanbul adresindeki Dernek Merkezimizde yapılacaktır.

Bu toplantıda ekseriyet temin edilemediği takdirde, ikinci toplantı 27 Mayıs 2023 Cumartesi günü, saat 11:00’da aynı adreste aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Saygılarımızla,

                                                                                                                 YÖNETİM KURULU

G         Ü         N         D         E         M        :

  1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
  1. Genel Kurul Başkanlık Divanının Seçimi,
  1. Haziran 2021 – Mayıs 2023 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet, 01.01.2021-31.12.2021, 01.01.2022-31.12.2022 dönemleri Denetleme Kurulu ve Haziran 2021- Mayıs 2023 Dönemi Haysiyet Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun ibrası,
  1. 2023 ve 2024 Dönemi Bütçe önerisi ve Bütçe Harcama Yönetmeliğinin görüşülerek kabul edilmesi,
  1. 2023-2025 Dönemi Yönetim, Denetim ve Haysiyet Kurulları üyelerinin seçimi,
  1. Öneri ve Dilekler,
  1. Kapanış.