KİMYA'NIN 100 YILI
PROF. DR. ALİ RIZA BERKEM POSTER ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ BULDU

10-14 Eylül 2017 tarihlerinde, ODTÜ Kimya Bölümü ve Derneğimizce Ankara'da ODTÜ KKM'de organize edilen 29.Ulusal Kimya Kongresi bünyesinde gerçekleşen, ülkemizde Kimyanın bir meslek olarak okutulmaya başlanmasının 100'üncü yılı nedeniyle Türkiye Kimya Derneği tarafından verilen  "Kimya'nın 100 Yılı Prof. Dr. Ali Rıza Berkem Poster Ödülleri" sahiplerini buldu. Ödül alan isim ve çalışma başlıkları şöyledir:

BİRİNCİ:
"Polimer Kaplı Yüzeylerin Radikallik Yer Değiştirme Reaksiyonu ile Fonksiyonelleştirilmesi" başlıklı, Gizem Yeter Baş, Rana Sanyal ve Amitav Sanyal ortak çalışması ile Boğaziçi Üniversitesi'nden;  
Aysun DEĞİRMENCİ

İKİNCİ:
"Nanoalümina Yüzeyine Tutulu Rodyum (0)  Nanokümeleri Katalizörlüğünde Amonyak Boranın Metanolizinden Hidrojen Üretimi" başlıklı, Saim Özkar ortak çalışması ile, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden
Derya ÖZHAVA ÇELİK
,

ÜÇÜNCÜ:
"Kurkumin İçeren Polimerik Misellerin Dermo-Kozmetik Preparat Olarak Deri Hücrelerindeki Etkinliklerinin in vitro Test Edilmesi" başlıklı, Gizem Çıtaközan, İrem Yezer, Fatma Öztürk Kırbay, Dilek Odacı Demirkol ve Suna Timur ortak çalışması ile Ege Üniversitesi'nden
Serhat Güvenç KAYIKÇIOĞLU

 

17th ASIAN CHEMICAL CONGRESS (17 ACC)

17 ACC- Avustralya Kimya Derneği (RACI) organizasyonu ile, 23-28 Temmuz 2017 tarihlerinde, Melbourne kentinde düzenlenecektir. Kongre organizasyonundan gelen bilgilendirme broşürü için tıklayınız.

TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİN'DEN YENI YAYIN: MARMARA DENİZİNİN DEĞİŞEN OŞİNOGRAFİK ŞARTLARININ İZLENMESİ PROJESİ (MAREM) 2016 SENESİ ÇALIŞMA VERİLERİ


MARMARA DENİZİNİN DEĞİŞEN OŞİNOGRAFİK ŞARTLARININ İZLENMESİ PROJESİ (MAREM) 2016 SENESİ ÇALIŞMA VERİLERİ KİTABI

1. Baskı
Türkiye Kimya Derneği Yayın No: 29
Editör: Hidrobiyolog M. Levent Artüz
ISBN No : 978-605-67468-0-2
Mayıs 2017, 528 sayfa

DERNEĞİMİZİN DESTEKLEDİĞİ "VI. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ" BURDUR - M. AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ'NDE YAPILDI

VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Uluslararası katılımlı olarak Derneğimizin de destekleri ile 18-21 Mayıs 2017 tarihlerinde, Burdur'da, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kimya Bölümünce, Prof. Dr. Erdal Kendüzler ve Doç. Dr. Mehmet Fatih Emen'in başkanlığında yapılmıştır. 4'ü yurtdışından 63 Sözlü, 140 Poster ve 4 Davetli Konuşmacının yer aldığı kongrede sosyal aktivite olarak Burdur Müzesi ve Sagalassos Antik Kenti katılımcılar tarafından ziyaret edilmiştir.

Derneğimiz kongrede, 20 Mayıs 2017 Cumartesi günü öğleden sonra, "Türkiye'de Kimya Sanayisi ve Eğitiminin Durumu" konulu bir panel düzenlemiştir. Panelde konuşmacı olarak, Prof. Dr. Bahattin Yalçın, Prof. Dr. Mehmet Doğan, Prof. Dr. Nevzat Külcü ve Prof. Dr. Hakan Dal yer almıştır.

Ayrıca kongre boyunca Dernek standımız açık kalmış, Dernek Müdürümüz Tahsin Kızılay tarafından faaliyetlerimiz -özellikle EastWest Chemistry Conference 2017- hakkında katılımcılara bilgi verilmiş, yeni üyeler kazandırılması çalışmaları yapılmış ve yayınlarımız tanıtılmıştır. 

DERNEĞİMİZİN DESTEKLEDİĞİ "6. ULUSAL FİZİKSEL KİMYA KONGRESİ" ZONGULDAK'TA YAPILDI

Derneğimizin de destekçileri arasında yer aldığı 6. Ulusal Fiziksel Kimya Kongresi 15-18 Mayıs 2017 tarihlerinde, Zonguldak'ta, Prof. Dr. Baki Hazer'in başkanlığında yapıldı,
Web site adresi http://fizikselkimya6.beun.edu.tr/

KONYA-TORKU TESİSLERİNE TEKNİK GEZİ

Danışman hocalığını Başkanımız Prof. Dr. Bahattin Yalçın'ın üstlendiği Marmara Üniversitesi Kimya Topluluğu, KİMSEK, Derneğimizin de destekleri ile, Konya'da bulunan TORKU Gıda Fabrikalarına, 15 Mayıs 2017 tarihinde Teknik Gezi düzenlemiştir.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KİMYA GÜNLERİ TOPLANTISI

Sakarya Üniversitesi Kimya Topluluğu tarafından 15 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen Kimya Günleri Toplantısını düzenlemiştir.
Derneğimiz, Başkan Yardımcımız M. Erkan Baykut'un "Türkiye'de ve Dünyada Kimya Sanayisinin Durumu" konulu bir konuşması ile toplantıya destek olmuştur.

İLAÇ SENTEZİ VE SEKTÖRDE İLAÇ (İSEN) 2017 TOPLANTISI

Derneğimiz, Genç Kimyacılar Platformu'nun, 2011 yılından bu yana, her yıl düzenlediği, İlaç Sentezi ve Sektörde İlaç-İSEN isimli etkinliğin yedincisi, 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü saat: 13:00-17:00 arasında, T.C. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Esentepe Kampüsü Konferans Salonunda yapılmıştır.

Ülkemizin değişik üniversitelerinden 100'e yakın öğrenci ve akademisyenin dinleyici olarak katıldığı etkinliğe, konuşmacı olarak; Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden, Doç. Dr. Aydan DAĞ, Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden, Doç. Dr. Müşerref Asuman Akgün, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Gülseren Aktaş, World Medicine İlaç San. ve Tic. A.Ş.'nden, Sercan Semiz konuşmacı olarak katılmıştır.

Etkinliğin ikinci bölümünde her zaman olduğu gibi, tüm konuşmacıların yer aldığı, soru-cevap şeklinde panel kısmı gerçekleşmiştir. Panel de moderatörlüğü, Dernek Başkanımız Prof. Dr. Bahattin Yalçın yapmıştır.

DERNEĞİMİZ, KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA TEKNOLOJİLERİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN KONFERANS DÜZENLEDİ

Kırklareli Üniversitesi, Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Kimya Teknolojileri Bölümü öğrencisi "Melek Uluoğlu", Derneğimize  e-posta göndererek konferans talebinde talepte bulunmuştur. Sonrasında okulun yetkilileri ve öğretim üyelerince de düzenlenmesi için onay alındıktan sonra, Dernek Başkanımız Prof. Dr. Bahattin Yalçın'ın konuşmacı olarak yer aldığı, "Ülkemizde Kimyagerlik ve Kimya Teknikerliği Meslekleri ve Uygulama Alanları" konulu konferans, 09 Mayıs 2017 tarihinde okulun konferans salonunda düzenlenmiştir.

TÜRKİYE KİMYA DERNEĞİ’NDEN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Mayıs 2017 salı günü, saat 19:00'da  İstanbul, Harbiye, Halaskârgazi Cad., No.:15, D.:8, Uzay Apartmanı adresindeki merkezimizde yapılacaktır.

Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 26 Mayıs 2017 Cuma günü, saat:17.30’da; aynı yerde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Derneğimizin kanuni olarak herhangi bir sıkıntıya düşmemesi ve üyelerimizin çalışmalarımız hakkında bilgi edinebileceği bu önemli toplantıya teşriflerini rica ediyoruz..

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

 

G         Ü         N         D         E         M        :

 1. Açılış,
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanının Seçimi,
 3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
 4. 25.10.2016 - 15.05.2017 Çalışma Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemi Denetleme Kurulu Raporu ile 2016 yılı Bilanço, Gelir - Gider Tablolarının okunması ve görüşülmesi,  25.10.2016 - 15.05.2017 Çalışma Dönemi Haysiyet Kurulu Raporunun okunması, Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibraya sunulması,
 5. 2018 Yılı Tahmini Bütçe önerisi ve Harcama Yönetmeliğinin görüşülerek onaya sunulması,
 6. Öneri ve Dilekler,
 7. Kapanış.

"ELEKTRONİK UYGULAMALAR İÇİN ORGANİK MATEYALLER" KONULU KONFERANS

Tarih: 15 Nisan 2017 Saat: 13.00
Yer: Türkiye Kimya Derneği Merkezi
Konu: Elektronik Uygulamalar İçin Organik Mateyaller  (Sertifikalı Toplantı)
Konuşmacı: Prof. Dr. Turan ÖZTÜRK (İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Böl. Öğr. Üyesi)

BİLFEN BAHÇEŞEHİR KOLEJİNDE "DERNEĞİMİZİN TANITIMI", "KİMYAGERLİK VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MESLEKLERİNİN TANITIMI VE ÖNEMİ", "SAĞLIKLI YAŞAMIN KİMYASI" KONULARINDA KONFERANS

Türkiye Kimya Derneği, 06 Nisan 2017 Perşembe günü, saat 11:00'de, Bilfen Eğitim Kurumları Bahçeşehir Yerleşkesi Konferans Salonunda, Bilfen Fen Lisesi 9,10,11. sınıf öğrencilerine, "Derneğimizin Tanıtımı", "Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Mesleklerinin Tanıtımı ve Önemi", ayrıca "Sağlıklı Yaşamın Kimyası" konularında bir konferans düzenlemiştir. Konferansta konuşmacı olarak Dernek Başkanımız sayın Prof. Dr. Bahattin Yalçın yer almıştır.

Misafirperverlikleri için başta okulun kimya öğretmeni Demet Kırmızıbayrak olmak üzere tüm öğretmen, idareci, görevli ve öğrencilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ KİMYA VE SEKTÖR ÖĞRENCİ KULÜBÜ'NÜN İLAÇ KİMYASI KONULU ETKİNLİĞİ

Marmara Üniversitesi, Kimya ve Sektör Öğrenci Kulübü, Derneğimizin de desteği ile, "İlaç Kimyası Konulu Konferansı, 13 Mart 2017 pazartesi günü, M.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirmiştir.

Etkinliğe konuşmacı olarak, Prof. Dr. Safiye Sağ Erdem (M.Ü. Kimya Bölümü), Abdullah Çelikçi - Özgür Örnek (Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu), Yard. Doç. Dr. M. Asuman Akgün (M.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi) ve Oğuz Mülazımoğlu (Bayer Türkiye, Ülke Müdürü) katılmışlardır.

Fotoğrafları görüntülemek için tıklayınız.

DERNEĞİMİZ TRABZON, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDE "SAĞLIKLI YAŞAMIN KİMYASI" KONULU KONFERANSI DÜZENLEDİ

Derneğimiz 09 Mart 2017 Perşembe günü, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünde, Hacettepe Üniversitesi Emekli Öğr. Üyesi ve TÜBA Şeref Üyesi sayın Prof. Dr. Mehmet Doğan'ın konuşmacı olarak yer aldığı, "Sağlıklı Yaşamın Kimyası" konulu konferansı düzenlemiştir.

Konferans öncesi Dernek Başkanımız sayın Prof. Dr. Bahattiin Yalçın, derneğimizi tanıtan kısa bir sunum gerçekleştirmiştir.

Fotoğrafları görüntülemek için tıklayınız.

DERNEĞİMİZDEN YENİ KİTAP: "ACD/CHEMSKETCH KİTABI"


ACD/CHEMSKETCH KİTABI

1. Baskı
Türkiye Kimya Derneği Yayın No: 28
Yazar: Dr. Barbaros AKKURT
ISBN No: 978-975-00999-9-1
İstanbul, 2017, 48 sayfa

DERNEĞİMİZDEN "MARMARA DENİZİNİN KİMYASI" KONULU KONFERANSI

Tarih: 09 Şubat 2017, saat:10:30
Yer: Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Konferans Salonu
Konu: Marmara Denizinin Kimyası
Konuşmacı: Prof. Dr. Bahattin Yalçın (Türkiye Kimya Derneği Başkanı, Marmara Üniversitesi Kimya Bölümü Öğr. Üyesi)

Fotoğrafları görüntülemek için tıklayınız.

DİĞER TÜM FAALİYETLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN YIKLAYINIZ
 

Uyarı !

Yeni dernekler kanununca tüm üyelerin T.C. Kimlik Numaralarını derneğimize bildirmesi gerekmektedir. Ayrıca hazırlanacak olan yeni Üye Kartlarımızda da T.C. Kimlik Numarası yazılacaktır.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Yönetim Kurulu

İletişim
Tel: 0 212 240 73 31
GSM: 0 544 422 19 88
E- posta: tkd@turchemsoc.org

  Derneğin Amacı

Dernek, kimya bilimini ve mesleğinin ilerlemesi ve gelişmesini sağlamak, yaymak, sevdirmek meslektaşlar arası dayanışmayı sağlamak, meslek ve meslektaşlarımızı yurtiçinde ve yurtdışında temsil etmek ve kamuyu bu konularda bilgilendirmek için kurulmuştur.
Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri şunlardır:

 1. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
 2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar yapmak ve bunları üyelerine dağıtmak, çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, web sitesi kurmak,
 4. Kimya Bilimi ve uygulamaları ile ilgili her konuda kamuoyu ve meslektaşları aydınlatmak amacıyla çalışmalar yapmak, Kimya öğretimi yapan kuruluşlarla sıkı işbirliğinde bulunmak,
 5. Meslek ve meslektaş hak ve yetkilerinin tanıtılması, korunması, isteklerinin belirtilmesi, emeklerinin değerlendirilmesi için her türlü girişimde bulunmak.
 6. Amaçların gerçekleşmesi ve genel giderlerin karşılanmasında kullanılmak üzere yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
 7. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
 8. Üyelerinin yararlanmaları, eğitim ve bilimsel toplantıları düzenlemek için ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
 9. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 10. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
 11. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
 12. Üyeleri ve gençleri kötü alışkanlıklardan korumak ve sağlıklı yaşamaları sağlamak amacıyla spor etkinlikleri düzenlemek,
 13. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışında Kimya Bilimi ve mesleğini temsil etmek adına birliklere üye olmak ve üyelerimizin bu birliklerin çalışma komisyonlarında yer almalarını sağlamak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya konferans ve kongreler düzenlemek,
 14. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, sendika, oda, birlik ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
 15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, Bakanlıklardan mesleğimizle ilgili yapılacak çalışmalarda talep gelmesi durumunda yer alınması,
 16. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
 17. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, oda, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, ortak projelerde bulunmak,
 1. Kimya öğrenimi yapan gençlere mesleki alanda her türlü yardımı sağlamak, bütçe imkanları dahilinde başarılı olan öğrencileri teşvik için ödüller vermek, yardıma muhtaç olanlara kitap, para yardımı yapmak ve karşılıksız burs vermek, staj yeri sağlamak ve iş bulma hususunda yardımcı olmak, öğrencilerin hem mesleki hem de genel kültürlerinin gelişimleri için ücretsiz eğitim toplantıları yapılması, Derneğimizin katkısı ile ortak amaçları doğrultusunda yasal konularda platformlar kurmalarına destek olunması,
 1. Kimya alanında çalışmak isteyen ortaöğretim ve liselerdeki engelli öğrencilere destek olmak, kimya, kimya mühendisliği ve kimya öğretmenliği bölümleri lisans ve önlisans programlarında öğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim sürelerinde onlara destek olmak ve eğitim kurumlarından engelli öğrencilerin de faydalanabileceği ortamların oluşturulması için tedbirlerin alınmasını istemek, staj ve iş bulmalarında şartlar elverdiğince destek olmak
 2. Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,