A – ŞUBELER :

1 ) Türkiye Kimya Derneği Ankara Şubesi :

Prof. Dr. Namık Kemal Aras, Prof. Dr. Şefik Süzer ve Prof. Dr. Necdet Tarkan’ın kuruculuğunda kurulmuş ve 22 Şubat 1992’de ilk Genel Kurul toplantısını yapıp, Yönetim Kurulunu seçmiş ve faaliyet başlamıştır. Şube 1992 yılından beri başarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Halen Başkanlığını Prof. Dr. Osman Yavuz Ataman yapmaktadır. ( ODTÜ. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 06531 Ankara Tel.: 0 312 210 32 32 Faks :0 312 210 32 27)

B – BÖLGE TEMSİLCİLİKLER :

Doğu Akdeniz Bölgesi Temsilciliği :
Prof. Dr. Nevzat Külcü (Mersin Üniversitesi, Kimya Bölümü) – nkulcu@mersin.edu.tr

C – ÜNİVERSİTE TEMSİLCİLİKLER :

Derneğimizin yurt genelinde hemen hemen her üniversitede bir temsilcisi vardır. Bunlar sırasıyla şöyledir (Temsilcisi olmayan üniversitelerimizden temsilci olmak isteyenlerin derneğimize başvurmaları rica olunur.) :

 1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi: Yard. Doç. Dr. Muhammet Yıldırım
 2. Akdeniz Üniversitesi : Prof Dr. Ertuğrul Arpaç
 3. Anadolu Üniversitesi : Prof. Dr. Lale Zor
 4. Ankara Üniversitesi : Prof. Dr. Sibel Özkan
 5. Atatürk Üniversitesi : Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
 6. Balıkesir Üniversitesi : Prof. Dr. Canan Nakiboğlu
 7. Batman Üniversitesi : Doç. Dr. Beşir Dağ
 8. Boğaziçi Üniversitesi : –
 9. Bilkent Üniversitesi : Prof. Dr. Şefik Süzer
 10. Bülent Ecevit Ünviersitesi: Prof. Dr. Baki Hazer
 11. Celal Bayar Üniversitesi : Prof. Dr. Kenan Dost
 12. Cumhuriyet Üniversitesi :
 13. Çanakkale 18 Mart Ün. : Prof. Dr. Yusuf Dilgin
 14. Çukurova Üniversitesi : –
 15. Dicle Üniversitesi : Doç. Dr. Murat Kızıl
 16. Dokuz Eylül Üniversitesi : Prof. Dr. Kadir Yurdakoç
 17. Dumlupınar Üniversitesi : Doç. Dr. Alper Tolga Çolak
 18. Ege Üniversitesi : Seda Nur Topkaya
 19. Erciyes Üniversitesi : Prof. Dr. Tevfik Rıza Kök
 20. Erzincan Üniversitesi: Yard. Doç. Dr. Sümeyra Tuna Yıldırım
 21. Fırat Üniversitesi : –
 22. Gazi Üniversitesi : Doç. Dr. Alev Doğan
 23. Gaziosmanpaşa Üniversitesi : Prof. Dr. Osman Çakmak
 24. Gaziantep Üniversitesi : –
 25. Gebze Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Vefa Ahsen
 26. Hacettepe Üniversitesi : –
 27. Harran Üniversitesi : –
 28. İnönü Üniversitesi : Prof. Dr. Hasan Küçükbay
 29. İstanbul Teknik Üniversitesi : Uzm. Dr. Barbaros Akkurt
 30. İstanbul Üniversitesi : Prof. Dr. Mehmet Mahramanlıoğlu
 31. Karabük Üniversitesi : Doç. Dr. Ali Hakan Arkın
 32. Kars Kafkas Üniversitesi : Prof. Dr. Haydar Yüksek
 33. Karadeniz Teknik Üniv. : Prof. Dr. H. Basri Şentürk
 34. Kocatepe Üniversitesi : Doç. Dr. Mustafa Yalçın
 35. Kocaeli Üniversitesi : Prof. Dr. Sibel Zor ve Yard. Doç. Dr. Taner Erdoğan
 36. Koç Üniversitesi : Prof. Dr. İskender Yılgör
 37. Konya Selçuk Üniversitesi : Doç. Dr. Semahat Küçükkolbaşı
 38. K.Maraş Sütçü İmam Ünivresitesi. : –
 39. Kastamonu Üniversitesi: Doç. Dr. Temelkan Bakır
 40. Marmara Üniversitesi : Doç. Dr. Bahattin Yalçın
 41. Mersin Üniversitesi : Prof. Dr. Nevzat Külcü
 42. Mustafa Kemal Üniversitesi : Prof. Dr. Şana Kutun
 43. Ondokuz Mayıs Üniversitesi : –
 44. Orta Doğu Teknik Üniv. : Prof. Dr. Osman Yavuz Ataman
 45. Osmangazi Üniversitesi : Prof. Dr. Osman Sermet Kabasakal
 46. Pamukkale Üniversitesi : Doç. Dr. Sevilay Cengiz
 47. Sakarya Üniversitesi : Prof. Dr. Murat Teker
 48. Siirt Üniversitesi : –
 49. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi : Yard. Doç. Dr. İbrahim İ. Öztürk
 50. Trakya Üniversitesi : –
 51. Uludağ Üniversitesi : –
 52. Van Yüzüncüyıl Üniversitesi : –
 53. Yalova Üniversitesi: Prof. Dr. Jülide Hızal Yücesoy
 54. Yıldız T. Üniversitesi : Prof. Dr. Nüket Öcal
 55. Yeditepe Üniversitesi : Prof. Dr. Mustafa Çulha